Lid worden

Gepubliceerd op 08 september 2016

Wil je lid worden van Sportclub Terschelling?
Op deze pagina staat alle informatie die je nodig hebt om lid te worden.

Voor antwoorden op vragen over lidmaatschap die je hier niet vindt, kun je terecht bij het secretariaat (overschrijvingen en secretaresse) en bij de ledenadministratie (ledenadministratie en contributiezaken). Beiden zijn te bereiken via het contactformulier.

Overschrijven

Wil je worden overgeschreven naar de sportclub Terschelling en je bent lid of lid geweest bij een andere club, dan dient de speler zelf een KNVB overschrijvingsformulier aan te vragen bij de voormalige club. Het KNVB overschrijvingsformulier, voorzien van een overschrijvingskaart en eventueel een bondspas, moet worden opgestuurd naar sportclub Terschelling t.a.v. het secretariaat, p/a Kallandspad 28a, 8891GS Midsland.
Het KNVB overschrijvingsformulier inclusief overschrijvingskaart wordt door ons verder ingevuld en moet ook worden ondertekend door de speler zelf. Daarna wordt het door ons z.s.m. opgestuurd naar de KNVB.
 
Ten alle tijden dient het aanmeldingsformulier van Sportclub Terschelling te worden ingevuld (o.a. i.v.m. het invullen van het overschrijvingsformulier)!
 
LET OP! Het bovenstaande neemt tijd in beslag, dus wees erop tijd bij!

documenten

Aanmeldingsformulier Sc Terschelling pdf button

Contributieregeling Seizoen 2023-2024


verhoging 2024

Betaalwijze

Nieuwe leden zijn verplicht een incassoformulier af te geven. Bestaande leden ontvangen een brief van de penningmeester met de vraag of men een automatische incassor af wil geven. Diegene die dit niet willen zullen gewoon de rekening thuisgestuurd krijgen van hun contributie, verhoogd met 10 euro administratiekosten.

Opzeggingen/Wijzigingen lidmaatschap

De ledenadministratie an worden bereikt door een brief te sturen tav de ledenadminstratie, p/a Kallandspad 28a, 8891GS Midsland. Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 juni (of later) tot 1 juni van het daarop volgende jaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. U bent dus een heel jaar contributie verschuldigd. In geval van contributieachterstand zal men als lid van de vereniging moeten worden geroyeerd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden of per door het invullen van het contactformulier en deze te richten aan de ledenadministratie, en wel voor 1 juni, anders wordt u geacht weer een jaar lid te zijn. Ook wijzigingen in het lidmaatschap (b.v. van spelend naar niet-spelend lid) moeten voor 1 juni op bovengenoemd adres zijn. Overschrijvingen worden ook behandeld door de ledenadministratie. Overschrijvingsformulieren moeten uiterlijk 31 mei aanwezig zijn bij het betreffende KNVB-afdelingsbureau.  De ledenadminstratie en het secretariaat zijn ook te bereiken via het contactformulier.

 

Hits: 21849
sc-terschelling.nl download