Lid worden

Gepubliceerd op 08 september 2016

Wil je lid worden van Sportclub Terschelling?
Op deze pagina staat alle informatie die je nodig hebt om lid te worden.

Voor antwoorden op vragen over lidmaatschap die je hier niet vindt, kun je terecht bij Rianne vd Wal (overschrijvingen en secretaresse) en Jouke Miedema (ledenadministratie en contributiezaken)

Overschrijven

Wil je worden overgeschreven naar de sportclub Terschelling en je bent lid of lid geweest bij een andere club, dan dient de speler zelf een KNVB overschrijvingsformulier aan te vragen bij de voormalige club. Het KNVB overschrijvingsformulier, voorzien van een overschrijvingskaart en eventueel een bondspas, moet worden opgestuurd naar sportclub Terschelling t.a.v. mevr. R. vd Wal, p/a Kallandspad 28a, 8891GS Midsland.
Het KNVB overschrijvingsformulier inclusief overschrijvingskaart wordt door ons verder ingevuld en moet ook worden ondertekend door de speler zelf. Daarna wordt het door ons z.s.m. opgestuurd naar de KNVB.
 
Ten alle tijden dient het aanmeldingsformulier van Sportclub Terschelling te worden ingevuld (o.a. i.v.m. het invullen van het overschrijvingsformulier)!
 
LET OP! Het bovenstaande neemt tijd in beslag, dus wees erop tijd bij!

documenten

Aanmeldingsformulier Sc Terschelling pdf button

Contributieregeling Seizoen 2017-2018

contributie1718

Betaalwijze

Nieuwe leden zijn verplicht een incassoformulier af te geven. Bestaande leden ontvangen een brief van de penningmeester met de vraag of men een automatische incassor af wil geven. Diegene die dit niet willen zullen gewoon de rekening thuisgestuurd krijgen van hun contributie, verhoogd met 10 euro administratiekosten.

Opzeggingen/Wijzigingen lidmaatschap

De ledenadministratie wordt gevoerd door J. Miedema, p/a Kallandspad 28a, 8891GS Midsland. Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 juni (of later) tot 1 juni van het daarop volgende jaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. U bent dus een heel jaar contributie verschuldigd. In geval van contributieachterstand zal men als lid van de vereniging moeten worden geroyeerd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden of per email gericht aan J. Miedema aan het adres van onze ledenadministratie en wel voor 1 juni, anders wordt u geacht weer een jaar lid te zijn. Ook wijzigingen in het lidmaatschap (b.v. van spelend naar niet-spelend lid) moeten voor 1 juni op bovengenoemd adres zijn. Overschrijvingen worden ook behandeld door R. vd Wal . Overschrijvingsformulieren moeten uiterlijk 31 mei aanwezig zijn bij het betreffende KNVB-afdelingsbureau.

 

Hits: 1864