Algmene ledenvergadering

Gepubliceerd op 01 november 2017
Hits: 4087

Wanneer? Zaterdag 18 november 2017 om 19.30 uur

Waar? Kantine Midsland

Belangrijke agendapunten allen gericht op de toekomst van de sportclub:

  • Vrijwilligers gevraagd: voor verschillende functies binnen de vereniging (geen vrijwilligers, geen voetbal!)
  • Vacante bestuursfuncties:

Secretaris: Rianne v.d. Wal haar termijn is afgelopen en is niet herkiesbaar en
 treedt per ommegaande af.
Penningmeester: Jouke Miedema treedt af aan het einde van seizoen 2017/2018, 
 zodat nieuwe penningmeester ingewerkt kan worden.

  • Aankoop clubgebouw (kantine en kleedkamers):Hiervoor is een definitieve stemming nodig waarbij minimaal tweederde van onze leden hun stem uit dienen te brengen. 
We roepen middels dit schrijven ALLE stemgerechtigde (16+ leden en diegene die te boek staan als niet spelend lid) op om te komen. Dit btekend dat er minimaal 120 man moet komen.

Graag tot ziens op zaterdag 18 november. 

sc-terschelling.nl download