Bijgewerkte teamindeling jeugd teams

Gepubliceerd op 21 juni 2018
Hits: 4186

Van het bestuur

Het voetbalseizoen is ten einde en iedereen geniet na alle prestaties nu van de zomerstop. 

Bij een kleine vereniging als de onze is het altijd een puzzel hoe je de indeling voor het nieuwe seizoen zal gaan maken. Hoe meer jeugdelftallen in dezelfde leeftijd, hoe makkelijker. Bij ons gaat het dus nooit om ‘de beste keuze’ maar  altijd om ‘de minst slechte keuze’. In de top van de piramide bij de JO-19 (A-Junioren) zijn de spelers het dunst gezaaid. Onder andere door leeftijd, studiekeuze en schoolstage vallen daar elk jaar spelers af. Het elftal moet dan van onder af aangevuld worden, waardoor de JO-17 weer tekort heeft etc. Dit werkt zo door bij alle jeugdelftallen. Soms zit er een jaar tussen met betrekkelijke rust, zodat de elftallen bij elkaar kunnen blijven, maar dat is dan mazzel. Om zo goed mogelijk in te spelen op het nieuwe seizoen heeft er in April al een inventarisatie plaatsgevonden onder alle jeugdspelers over het komende seizoen.Daarna zijn de trainers van de jeugdelftallen en leden van het bestuur in een technische commissie diverse keren bij elkaar geweest om een zo evenwichtig mogelijke keuze te maken. Zij weten heel goed dat het soms niet leuk is om in een ander elftal geplaatst te worden, maar weten ook dat het niet anders kan om de elftallen compleet te krijgen,  zodat iedereen kan voetballen. Daarbij kijken zij ook naar wat de spelers wel en niet aankunnen of er aan toe zijn voor hun eigen ontwikkeling. Na een paar maanden is men veelal gewend en voetballen ze opnieuw met veel plezier. We hebben elkaar nodig. Heel soms gaat het niet goed en dan kan er in de Herfstperiode nader overlegd worden. Want let wel we zijn we zijn allemaal lid van SCT omdat we graag willen voetballen en dat geldt voor alle spelers in elk team. 

teamindelingIn de afgelopen jaren is er diverse keren gesproken over een samenwerking met AVV. In de aanloop naar het komende seizoen heeft de technische commissie toestemming gegeven om in samenspraak met onze trainers en de jeugdleiders van AVV te kijken of de jeugd samen kan gaan spelen. Dit is een bewuste keuze juist met het oog op het bovenstaande betreffende de doorstroming van spelers naar een hoger elftal. Als wij op het eiland meer spelers in dezelfde leeftijdscategorie samen kunnen laten spelen, komt de gedwongen doorstroming ook minder aan de orde. De beoogde samenwerking heeft geen directe invloed op de huidige doorstroming. Ook zonder samenwerking zullen er vanaf de JO-17 spelers naar boven moeten en werkt dit door bij alle andere elftallen.  

Aankomende vrijdag komt de indeling van de teams en de betreffende trainers op de website van de club te staan. De trainers krijgen nu elk een eigen team. Door hun werk kunnen zij niet elke zaterdag klaar staan om ook de teams te  begeleiden. Naast de trainer willen wij bij elk team 1 à 2 (ouder)personen om samen de begeleiding te organiseren. Hierover informeren wij iedereen nader op de jeugd familiemiddag, volgende week op zaterdag 30 juni.Een aparte uitnodiging voor de jeugddag volgt nog in sportlink en op de website.
Wij hopen een ieder hiermee een gepaste uitleg gegeven te hebben. Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan willen wij die als bestuur graag horen en beantwoorden. 

De teamindeling kan kan geopend worden door op de afbeelding te klikken.

Namens het bestuur en commissie,

Voorzitter, Rijk van Veen

sc-terschelling.nl download