Gepubliceerd op 08 november 2017
Hits: 4088

Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2016-2017

Datum: 18 november 2017
Tijd: 19.30 uur

Locatie: voetbalkantine Midsland

 1.         Opening
  2.         Notulen vorige alg. ledenvergadering
  3.         Jaarverslag secretaris
  4.         Jaarverslag penningmeester
  5.         Kascommissie
  6.         Vaststelling begroting
  7.         Kennisgeving contributie
  8.         Verkiezing bestuursleden

- Aftredend en niet herkiesbaar: Rianne v.d. Wal (per ommegaande)
- Aftredend en niet herkiesbaar: Jouke Miedema (maakt seizoen 17/18 af)

 1.         Verkiezing kascommissie
  10.       Definitief akkoord van de leden aankoop kantine/kleedkamergebouw Midsland
  12.       Rondvraag
  13.       Sluiting

De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden

Stemrecht is voorbehouden aan leden van 16 jaar en ouder en aan diegene die te boek staan als Niet spelend lid.

* *
Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen dit kenbaar maken bij een van de huidige bestuursleden. Voor meer informatie over de functies kunt u ook contact opnemen met het huidige bestuur, dit kan ook per mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

* *
De financiële stukken en stukken over de aankoop liggen ter inzage in de bestuurskamer en kunnen middels afspraak op vrijdagavond worden ingekeken.

sc-terschelling.nl download